EUROSTING pune la dispozitie o gama vasta de materiale, atat pentru propaganda vizuala in domeniul Situatiilor de Urgenta, al Securitatii in Munca
precum si al Medicinii Muncii.
- Planuri de Evacuare si Planuri de Organizare a Apararii Impotriva Incendiilor, avand formatul standard A3, COLOR, cartonate si foliate;
- indicatoare de securitate (interzicere si informare; avertizare; obligativitate; salvare si prim ajutor) in format A4, A5 si/sau A6 pe suport autocolant,
plastifiat, tabla si/sau PVC;
- Fise individuale de instructaj in domeniul Situatiilor de Urgenta;
- Fise de instruire privind Securitatea si Sanatatea in Munca;
- Dosare Medicale si Fise de Aptitudine;
- Lampi pentru iluminat de siguranta ( IESIRE/ EXIT/ HIDRANT ) cu acumulator;
Culegeri de Legislatie si Acte normative in domeniul Situatiilor de Urgenta ( SU/ PSI-Prevenirea si Stingerea Incendiilor) si Securitatii in Munca
(SSM/PM-Protectia Muncii) :
- Culegeri de Legislatie si Acte Normative in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca (SSM)
- Culegeri de Legislatie si Acte Normative in Domeniul Prevenirii si Stingerii Incendiilor(SU/PSI);
- Primul Ajutor la Locul Accidentului.
Interzicere și InformareObligativitateAvertizareSalvare și Prim AjutorDespreContact

Back
Next

INDICATOARE
PROTECČšIA
MUNCII