DESPRE EUROSTING

Eurosting Buzău, una din companiile de top din domeniul echipamentelor de protecţie şi securitate la incendiu, produce şi comercializează:
- stingătoare de incendiu (portative si transportabile, încărcate cu pulbere, spumă mecanică, CO2);
- pichete P.S.I. şi cutii hidrant echipate conform normelor în vigoare;
- hidranţi subterani, supraterani, portativi;
- accesorii P.S.I. (furtune, racorduri, ţevi refulare etc.);
- instalaţii de semnalizare şi de stins incendii.
Atestată de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă Bucureşti, cu un personal calificat şi competent şi cu dotările tehnologice necesare, firma noastră vă oferă:
- servicii de verificare, încărcare şi reparare stingătoare, pe tot cuprinsul ţării, la un înalt nivel calitativ şi cu maximă operativitate ;
- lucrări de verificare, întreţinere şi reparare la sistemele şi instalaţiile de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
- lucrări de verificare, întreţinere şi reparare la sistemele, instalaţiile şi dispozitivele de limitare şi stingere a incendiilor;
- proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;
- proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor;
- lucrări de ignifugare a materialelor combustibile;
- lucrări de termoprotecţie a structurilor metalice;
- întocmirea documentelor de autorizare în domeniul Situaţiilor de urgenţă, inclusiv obţinerea
de avize şi autorizaţii pentru riscul de incendiu, scenariu de securitate la incendiu, plan de intervenţie în caz de incendiu;
- acordarea de consultanţă tehnică în conformitate cu actele normative pe linia protecţiei împotriva incendiilor;
- efectuarea instructajelor cu diferite categorii de salariaţi conform ordinelor M.I.R.A. în vigoare: instructaj introductiv general, instructajul la locul de muncă, instructaj periodic.
CERTIFICARI SI AUTORIZARI

- Autorizare ISCIR nr. PL PT C5 / Tip A/715/2009
- Avize şi Certificate de conformitate pentru stingătoare portative cu pulbere, spumă, CO2 emise de Inspecto-ratul General pentru Situaţii de Urgenţă
- Certificare pentru acceptarea de tip nr. 317/BR-01;02;03;04;05;06 pentru stingătoare de incendiu şi Autorizaţie nr. 317/BR-00 pentru lucrări de verificare, reparare, încărcare stingătoare emise de  A.N.R.
- Certificat de atestare pentru:
- încărcare, verificare stingătoare, nr. 1615360/2008
- proiectare a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, nr. 1057/2009
- execuție a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, nr. 3022/2009
- execuţie a lucrărilor de verificare, întretinere şi/sau reparare a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor, nr. 1615359/2008
- proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, nr. 1173/2009
- execuție a sistemelor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu,
nr. 3023/2009
- execuţia lucrărilor de verificare, întretinere şi reparaţii la sistemele de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu, nr. 1070130/2008
- ignifugarea materialelor combustibile, nr. 3286/2009
- termoprotecţia structurilor metalice cu produse de torcretare, nr. 1615357/2008 emise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă - C.N.S.I.P.C. Bucureşti
n Autorizare pentru desfăşurarea activităţii de identificare, evaluare şi control al riscurilor de incendiu,
nr. J/0006/2008
n Certificare SR EN ISO 9001:2001 certificat nr. 658.1, SR EN ISO 14001:2005 certificat nr. M.134.1,
OHSAS 18001:2008 certificat nr. S.12.100, SA8000:2001 certificat nr. R2.100, eliberate de către
SIMTEX-OC

Produsele noastre se adresează atât sectorului public cât si celor industrial şi agricol.
Identificarea şi satisfacerea necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor, îmbunătăţirea permanentă a perfor­manţelor tehnice ale produselor şi serviciilor reprezintă principala preocupare a firmei noastre.
În domeniul protecţiei şi stingerii incendiilor, EUROSTING şi-a câştigat reputaţia prin performanţă şi calitate.


INDICATOARE
PROTECȚIA
MUNCII
Interzicere și InformareObligativitateAvertizareSalvare și Prim AjutorDespreContact